فرهنگ اینترنت وتاثیرپذیری آن Reviewed by Momizat on . بحث در مورد تشبیه روح و فرهنگ و از این قیبل بستری وسیعتر و پروسه ای بزرگتر را می طلبد که از حوصله این مقاله خارج است اینکه بگوئیم همانطور که انسان صاحب روح است بحث در مورد تشبیه روح و فرهنگ و از این قیبل بستری وسیعتر و پروسه ای بزرگتر را می طلبد که از حوصله این مقاله خارج است اینکه بگوئیم همانطور که انسان صاحب روح است Rating:
شما اینجا هستید: خانه » فرهنگنامه » فرهنگ و تارنما » فرهنگ اینترنت وتاثیرپذیری آن

فرهنگ اینترنت وتاثیرپذیری آن

بحث در مورد تشبیه روح و فرهنگ و از این قیبل بستری وسیعتر و پروسه ای بزرگتر را می طلبد که از حوصله این مقاله خارج است

اینکه بگوئیم همانطور که انسان صاحب روح است صاحب فرهنگ نیز هست و اینکه ادعا کنیم روح فناپذیر است اما فرهنگ خیر
اینگونه تعریفها بیشتر از مخیله های داغ که تب نگارش دارند تراوش میکند

فرهنگ اینترنت وتاثیرپذیری آن

به نظر من همانطور که روح پایانی دارد فرهنگها نیز دارای پروسه خاص خود میباشند که با یک شروع به یک پایان نیز متحول میشوند ؛ اصولا فرهنگ انسانها چه در دنیای واقعی و چه در دنیای اینترنت باید به یک نقطه پایان برسد و دقیقا این پایان شروعی دگر برای فرهنگی نوین تر است .. اما هرگز نمیتوان فرهنگ قدیم را محتوای فرهنگ جدید دانست که اگر چنین باشد باید تا به کنون در غارهای نخستین میزیستیم.. با یک قیاس خیلی ساده میتوان دریافت که تمدنهای قدیم وجدید تفاوتی فاحش دارند .. این تفاوتها نه تنها در عرصه تکنولوژی بلکه مهمتر از ان در عرصه اخلاقیات نیز اختلافهای ژرفی دارند.. با این حال با یک نتیجه گیری جزئی میتوان دریافت که فرهنگ‌ها نیز پس از مدتی نابود خواهند شد، با این وجود درون فرهنگ‌ها در مواردی نادر ارزشهائی وجود دارد كه قابلیت حفظ كردن دارند. این ارزشها ممکن است در ادمیان تعلقی خاص بوجود اورد .. اما نمیتوان ادعا کرد که هر فرهنگی مجموعه ای از ارزشهاست ..
مقوله فرهنگ دنیای مجازی نیز دارای ارزشهائی ست که برخی از انها بعداز مدتی بی ارزش میشوند ؛؛ این بی ارزش شدنها مدیون تحقق و کاووش هاست .. تحول وتغییر از ارزشی به ارزش دیگر ویا بی اعتبار شدن یک ارزش در پروسه ای از زمان همیشه وجود داشته است چون انسان موجودیست که هرگز قانع نمیشود .. شاید به ظاهر خودرا قانع وحتی مدافع دو اتیشه یک ارزش جلوه دهد اما در ژرفنای وجود او همیشه این تفکر در حال جوشش است که هر بهتری بهترین نیست و البته هر بهتری همیشه به همان خوبی باقی نمی ماند.. پیشرفت در حوزه اخلاقیات بشری منجر به خلق ارتباطاتی نوین میشود که ممکن است برخی ارزشها را دون و برخی دگر را درخشانتر نمایش دهد .. این پروسه ی تحول همیشه در حال تکرار است

امروزه بخوبی میتوان ادعا کرد که الگوهای رفتاری فردمداری در اینترنت باعث شده است که تارنما بعنوان یک پیشتاز در عرصه سیاست و جنگ و ارتباطات اجتماعی قرار گیرد .. تاثیر پذیری افراد در تارنما ریشه در نوع تربیت اجتماعی انان دارد .. در یک کلام ساده تربیت اجتماعی افراد به ۳ مقوله تربیت خانوادگی؛ نوع اموزه های اخلاقی و رتبه قدرت اموزه های مذهبی  وابسته است؛
افراد به نسبت تاثیر پذیری این ۳ مقوله میتوانند از دنیای مجازی تاثیر پذیر باشند
افرادی که درون خانواده های سست بنیاد تربیت شده اند اسانترین هدف برای تاثیر پذیری در ارتباطات اینترنتی هستند و به همین میزان در رتبه دوم کسانیکه از اموزهای سست و بی پایه مذهبی نیز برخوردارند درصد تاثیر پذیری خودرامشخص میکنند

ادامه برای وقتی دگر

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 176

ارسال یک دیدگاه

انتشار: شهر پوسته ها| تمامی حقوق متعلق است به سایت محمد وب

بازگشت به بالا